impac

Kontak Ons: 012 010 0697

Impac Cropsure verseker volhoubare boerdery tot almal se voordeel

Apr 07 2019

Landbou is ’n noodsaaklike sektor vir enige samelewing, en alle ander bedrywe is van suksesvolle landbou afhanklik. Maar ongelukkig is landbou ook die sektor wat aan die meeste risiko’s blootgestel is en die huidige COVID-19 plaas nog meer druk daarop. Boonop is daar geen sigbare staatsubsidies of verligtingskemas om hierdie sektor te
ondersteun nie. Al word landbou soos ’n weeskind behandel, verskaf die bedryf werkgeleenthede aan meer as 5% van die land se arbeidsmag en dra regstreeks 4% tot
die nasionale BBP by, waarsonder talle ander bedrywe nie suksesvol sou kon bestaan nie.

Kliek hier om artiksl af telaai